hero
Bærekraft

Hos LASER Norge er vår forpliktelse til miljømessige, sosiale og styringsmessige standarder tydelig. Vi tilstreber å tilby løsninger som øker effektiviteten samtidig som vi reduserer vårt karbonavtrykk, dyrker en mangfoldig arbeidsstyrke, beskytter menneskerettighetene, og påtar oss ansvar.

Vårt bidrag til FN's bærekraftsmål

LASER Norge sine produkter og løsninger bidrar positivt på miljøet i alle prosesser vi er involvert i, og treffer FN's bærekraftsmål på flere punkter.

Gjennom effektivisering og rene prosesser reduserer LASER Norge behovet for bruk av farlige kjemikalier, samt mange manuelle og anstrengende arbeidsoppgaver som i sum kan innebære stor risiko for arbeidsskader.

På denne måten tilrettelegger selskapet for god helse og livskvalitet.

LASER Norge er en innovativ aktør som øker den økonomiske, sosiale og miljømessige produktiviteten gjennom teknologiske moderniseringer.

Våre produkter og løsninger bidrar til næringslivets omstilling i retning av å bli mer bærekraftig gjennom teknologidrevet innovasjon.

Våre produkter og løsninger er 100% miljøvennlige og foregår med høy presisjon, og reduserer mengden av miljøfarlig avfall og svinn til et minimum.

LASR Norge tar konkrete skritt for å støtte FNs bærekraftsmål nr. 13 - God helse og livskvalitet. Vår tilnærming til å oppnå dette målet inkluderer betydelig effektivisering av arbeidsprosesser og implementeringen av miljøvennlige metoder. Gjennom disse tiltakene reduserer vi behovet for farlige kjemikalier i de  ulike renseprosesser, samtidig som vi automatiserer og forbedrer arbeidsoppgavene som tidligere krevde manuelt arbeid og kunne utgjøre en betydelig risiko for arbeidsskader.

Vår innsats går utover å bare minimere risiko. Den resulterer også i bedre arbeidsforhold for de ansatte og bidrar til å fremme et sunnere arbeidsmiljø. Ved å redusere eksponeringen for farlige kjemikalier og eliminere potensielt skadelige manuelle oppgaver, legger vi grunnlaget for økt trivsel og forbedret helse i industrien.

Mål 3 - God helse og livskvalitet

Gjennom effektivisering og rene prosesser reduserer LASER Norge behovet for bruk av farlige kjemikalier, samt mange manuelle og anstrengende arbeidsoppgaver som i sum kan innebære stor risiko for arbeidsskader. På denne måten tilrettelegger selskapet for god helse og livskvalitet.

Mål 4 - God utdanning

Vi arbeider strategisk for kontinuerlig kompetanseheving internt og ønsker å formidle denne kompetansen til norsk industri og næringsliv.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

LASER Norge er en innovativ aktør som øker den økonomiske, sosiale og miljømessige produktiviteten gjennom teknologiske moderniseringer.

Mål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Våre produkter og løsninger bidrar til næringslivets omstilling i retning av å bli mer bærekraftig gjennom teknologidrevet innovasjon.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre produkter og løsninger er 100% miljøvennlige og foregår med høy presisjon, og reduserer mengden av miljøfarlig avfall og svinn til et minimum.

Mål 13 - Stoppe klimaendringene

Vi jobber kontinuerlig for å bidra til en mer effektiv og bærekraftig drift i industrier som er sentrale i arbeidet med å redusere sine utslipp.